Suomalaisia pk-yrityksiä kasvattamassa

 
Alansa pioneerina tunnetulla, kotimaisia pk-yrityksiä kehittävällä tamperelaisella sijoitusyhtiö Panostaja Oyj:llä ja Oscarilla on pitkä yhteistyö takana. Oscarin palveluita on hyödynnetty sekä Panostajan emoyhtiön että yhtiön omistamien pk-yritysten kasvun tukena.
 
Monipuolinen Oscar kasvun tukena
 
Vuonna 2006 alkanut yhteistyö Oscarin kanssa sai alkunsa Panostajan tarpeesta hankkia emoyhtiölleen sopiva kirjanpitojärjestelmä. Tällä hetkellä seitsemää sijoituskohdetta kehittävän Panostajan talousja rahoitusjohtaja Tapio Tommila kertoo yhteistyön laajentuneen vuosien varrella monessa määrin.
 
Yhteistyö aloitettiin Oscar liiketoiminta-alustan pilottikäyttäjinä. Ensin järjestelmään vietiin kirjanpito, sitten reskontra, laskunkierrätys ja maksatus. Viimeisimpänä myös sähköinen matkalaskujen teko ja kierrätys. Lisäksi Hyperion-konserniraportointijärjestelmämme on Oscarin pilvipalvelimella ja järjestelmän ylläpito hoidetaan kokonaan
Oscarin toimesta, aina varmuuskopiointeja ja uusia käyttäjäasennuksia myöten.
 
Panostaja toimii aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisissa kasvuyrityksissä. Kasvuyritykselle ominaisesti yrityksissä on usein tarpeita myös järjestelmämuutoksille. Tommila kuvailee Oscarin liiketoiminta-alustaa selkeänä ja järkevänä ratkaisuna kasvuhaluisten pkyritysten järjestelmätarpeisiin.
 
Meidän tehtävä omistajana on suositella parhaaksi katsomiamme järjestelmäratkaisuja. Olemme olleet tyytyväisiä pitkään yhteistyöhömme Oscarin kanssa, ja sen myötä olemmekin suositelleet ja ottaneet käyttöön Oscarin järjestelmän myös osassa omistamiamme kasvuyrityksiä.
 
Lisätehoja taloushallinnon ulkoistamisesta
 
Kasvua ja tehokkuutta Panostaja on hakenut järjestelmäpuolen ohella myös taloushallinnon ulkoistamisella. Oscarin palvelupeiton laajentaminen Oscar Talousosasto®:on ja kirjanpidon ja palkkahallinnon ulkoistamiseen olivatkin Panostajalle looginen kehitysaskel jatkumona Oscarin järjestelmän käyttöönotolle.
 
– Oscar Talousosasto®:n kirjanpitäjämme ja yhteyshenkilömme Annika on nyt osa meidän tiimiä ja istuu viikoittain täällä meillä Panostajalla. Yhteistyö on sujunut hyvin ja vuodenvaihteessa siirsimme Oscarille myös palkanlaskentamme.
 
Sujuvaa ja vaivatonta
 
Tommilan mukaan yhteistyö Oscarin kanssa on läpi vuosien ollut helppoa ja joustavaa. Hänen mielestään yhteistyössä on silloin onnistuttu hyvin, kun asiat hoituvat vaivattomasti eikä yhteistyötä tarvitse yksinkertaisesti miettiä sen tarkemmin.
 
Olen vuosien varrella tiedustellut meidän omalta väeltä yhteistyöstä Oscarin kanssa. Ja kyllä se on meidän koko tiimin mielestä ollut aina hyvin sujuvaa ja joustavaa. Tästä on hyvä jatkaa! Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, päättää Tommila.